Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Honkatukia, Päivi
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Mitä on tehtävissä? Nuorten siirtymät koulutuksesta työelämään Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa
Päätös 320449
Päätöspvm 23.10.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 599 944
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nuorisotyöttömyys on yleisempää kuin muualla maailmassa, eikä maiden koulutusjärjestelmä vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. What works -hanke tutkii nuorten siirtymiä ja niitä määrittäviä yhteiskunnallisia tekijöitä tällä alueella. Se analysoi monimenetelmäisesti sosiaalista yrittäjyyttä, nuorten työnhakua ja heidän ylirajaista liikkuvuuttaan tällä alueella. Projektiryhmässä on nuorten siirtymiin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella erikoistuneita tutkijoita. Marokon ryhmä tutkii nuorten yrittäjyyttä osallistavien laboratorioiden menetelmällä. Suomen ryhmässä on monipuolista tilastollista ja etnografista asiantuntemusta ja kokemusta siirtymien tutkimisesta alueella, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä. Hanke lujittaa kehitys- ja nuorisotutkimuksen vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Se tukee Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti kestävän talouskasvun ja ihmisarvoisen työelämän edistämistä.