Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Takala, Jarmo
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Fotoniikan Tutkimus ja Innovaatio
Päätös 320165
Päätöspvm 08.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 2 800 050
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Valoon perustuvat teknologiat, fotoniikka, ja niiden sovellukset ovat keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla, mukaan lukien tietoliikenne, biolääketieteet, energia- ja ympäristötekniikka, valmistustekniikka ja kuluttajatuotteet. PREIN-lippulaiva on konsortio, jonka osapuolina ovat Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT. Sen kokonaistavoite on yhdistää kaikki toimijat, jotka vaikuttavat suomalaisessa fotoniikan ekosysteemissä. Näin syntyy verkosto, jonka toiminta kattaa koko polun perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja sen jälkeiseen läpimurtoteknologioiden tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Tämä poistaa fotoniikan yhteisöä häirinneen hajanaisuuden ja helpottaa tutkimuksen huipputulosten siirtoa kohti innovatiivisia tuotteita ja muita yhteiskuntaa hyödyttäviä tekijöitä.