Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Österberg, Kenneth
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe CERNin CMS ja ALICE koeasemien instrumentointi HL-LHC kiihdytintä varten
Päätös 320030
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 983 478
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Euroopan hiukkastutkimuslaitos CERN on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista tieteellisen tutkimuksen keskuksista. CERNissä tehdään perustiedettä, eli selvitetään, mistä maailmankaikkeus rakentuu ja miten se toimii. Maailman suurimpia ja monimutkaisimpia tieteellisiä laitteita, kuten 28 km:n pituista suurta hadronitörmäytintä (LHC) ja sen koeasemia ALICE, CMS ja TOTEM käytetään aineen perusosasten eli alkeishiukkasten tutkimiseen. Vuoteen 2026 mennessä LHC-kiihdyttimen energiaa nostetaan 14 teraelektronivolttiin, jolloin syntyy ns. korkean luminositeetin LHC. Jotta uudistetun LHC:n tuottamia uusia fysiikan ilmiöitä voitaisiin tutkia mahdollisimman hyvin, on myös kehitettävä koeasemia ja niiden tietojenkäsittelyinfrastruktuuria. Suomen tutkimusryhmä osallistuu kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin CMS etusuunnan ajoitusilmaisimien, TOTEMin tarkkuusspektrometrin, TOTEMin T2 -teleskoopin ja ALICEn nopean liipaisujärjestelmän infrastruktuurin kehittämiseksi.