Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tuhkuri, Jukka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe FIRI 2018 Toimintasuunnitelma - Aalto Ice Tank
Päätös 320014
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 505 386
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktinen meritekniikka on ajankohtaista ja tärkeää. Perinteisesti arktinen meritekniikka on liittynyt merenkulkuun ja offshore-tekniikkaan jääolosuhteissa. Nyt ilmastonmuutos on aiheuttanut poliittisen ja teollisen kiinnostuksen arktisia alueita kohtaan sekä lisännyt arktisen tutkimuksen tärkeyttä. Aalto Ice Tank on mallikoeallas, jossa voidaan valmistaa jäätä. Mallikokeita tarvitaan tutkittaessa jäähän, laivoihin ja rakenteisiin liittyviä fysikaalisia ilmiöitä sekä myös kehitettyjen mallien validointiin. Altaan koko (40 m × 40 m) tekee siitä ainutlaatuisen Euroopassa, muu jäämallikoealtaat eivät ole yhtä leveitä. Allas on monikäyttöinen ja siinä voidaan tehdä myös avovesikokeita. Allas on remontoitu ja uudistettu perusteellisesti ja on avoin tutkijoille ja teollisille yhteistyökumppaneille.