Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pouttu, Ari
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Tulevaisuuden langattomien verkkojen tutkimusinfrastruktuuri
Päätös 319991
Päätöspvm 11.12.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
FUWIRI projektiehdotus mahdollistaa 6Genesis lippulaivaohjelman tutkimusinfrastruktuurien (5TGN ja Take-5) päivittämisen FUWIRI tutkimusympäristöksi, jossa yhteisesti orkestroitu 5G/6G testiverkko mahdollistaa tutkimukseen pohjautuvien uusien teknologiakomponenttien lisäämisen ja testaamisen liittyen tähän kansalliseen ja kansainvälisemmäksi muuttuvaan testiverkkoympäristöön