Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Wahlfors, Tiina Annimarika
Organisaatio Suomen Punainen Risti
Tutkimusaihe Suurien aineistojen näytteiden ja tietojen käsittelyn työkalut suomalaisissa biopankeissa
Päätös 319969
Päätöspvm 11.12.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 250 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
BBMRI-ERIC on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, jonka tavoitteena on yhdistää eurooppalaiset biopankit verkostoksi. Suomalaisen BBMRI.fi yhteistyön tavoitteena on tukea suomalaista biolääketieteen tutkimusta ja terveydenhuoltoa koordinoimalla suomalaisten biopankkien verkostoa. Lisäksi BBMRI.fi liittää suomalaiset biopankit eurooppalaiseen BBMRI-ERIC verkostoon. FIRI2018-infrastruktuurirahoituksella suomalaiset biopankit kasvattavat näyteprosessoinnin kapasiteettia kyetäkseen vastaamaan sekä akateemisen tutkimuksen että yritysyhteistyön vaatimuksiin niin laadullisesti kuin määrällisestikin. Lisäksi rahoituksella pystytetään ja päivitetään biopankkien tietojärjestelmiä ja integroidaan niitä tarvittavilta osin taustaorganisaatioiden järjestelmien kanssa.