Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Urtti, Arto
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Avoin kemiallinen seulonta
Päätös 319860
Päätöspvm 18.02.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 512 606
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kemikaalibiologia ja bioaktiivisten pienmolekyylien tutkimus paitsi luovat pohjan uusien lääkkeiden, maatalouskemikaalien ja muiden kaupallisesti merkittävien bioaktiivisten aineiden kehittämiselle, myös edistävät biotieteellistä perustutkimusta. EU-OPENSCREEN, Euroopan strateginen tutkimusinfrastruktuuri, tarjoaa tutkijoille avoimen huipputason infrastruktuurin, teknologian ja erityisosaamisen, joita tutkijat voivat käyttää uusien työkaluyhdisteiden kehittelyyn omien tieteellisten ideoidensa ja osaamisensa pohjalta. EU-OPENSCREENin tuottama tieto ja reagenssit tulevat kaikkien tutkijoiden saataville, mikä takaa investoinneille parhaan tieteellisen ja yhteiskunnallisen hyödyn. Kansallisella tasolla se tuo parhaan kemikaalibiologian laitteiston ja erityisosaamisen suomalaisten tutkijoiden ulottuville ja tekee Suomesta yhden Euroopan tärkeimmistä kemikaalibiologian keskuksista luoden erityisosaamista, työpaikkoja, sekä mahdollisuuksia kehittää löydöistä kaupallisia tuotteita