Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Schulman, Leif
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe FinBIF 2.0 - Suomen Lajitietokeskuksen toinen kehityssykli
Päätös 319857
Päätöspvm 11.12.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 1 792 054
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti vähenee nopeasti. Tämä heikentää ihmiskunnan mahdollisuuksia sopeutua globaaliin muutoksen. Meidän on siksi opittava biodiversiteetistä lisää ja parannettava kykyämme suojella sitä. Tutkimusinfrastruktuuri ‘Suomen lajitietokeskus – FinBIF’ kiihdyttää lajitiedon digitointia, kokoamista ja avointa jakelua tutkimuksen, hallinnon, opetuksen ja liike-elämän tueksi. FinBIF on uudenlainen integroitu e-infrastruktuuri, joka yhdistää kolmenlaista lajitietoa (kokoelmanäytteet, lajihavainnot ja DNA), kytkee ne moderneihin tutkimusmenetelmiin mahdollistaakseen uuden tiedon synnyttämisen nopeasti sekä tuo nämä kaikki yhteen virtuaalisiin e-laboratorioihin, joissa lajitietoa voidaan analysoida yhdessä ympäristötietojen kanssa. Tämänkaltainen tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa tutkimuksellisten läpimurtojen saavuttamisen riittävän nopeasti, jotta uhanalaista biodiversiteettiä voidaan suojella ja hyödyntää kestävästi.