Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rinne, Mikael
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Geofysikaaliset ja geokemialliset menetelmät kaivossuunnittelun tukena
Päätös 319798
Päätöspvm 31.08.2018
Rahoituskausi 01.10.2018 - 30.09.2021
Rahoitus (€) 333 135
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä tutkimusprojekti kehittää tieteellisesti perusteltuja menetelmiä kallion ominaisuuksien nopeaan ja luotettavaan arviointiin kaivossuunnittelun ja geometallurgian avuksi. Nopeat ja luotettavat arviointimenetelmät tukevat turvallisen ja tuottavan kaivostoiminnan ylläpitoa entistä vaikeammissa olosuhteissa. Tutkimus perustuu geokemiallisten laser-spektrimittausten ja ainetta rikkomattomien geofysikaalisten tutkimusten yhdistettyyn käyttöön kaivossuunnittelussa. Yhdistetty tulkinta edistää tuottavaa kaivostoimintaa, jolla on pitkäaikainen positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Projektin puitteissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä professori Dominique Ngang-Tillardin ja professori Deyan Draganovin (Delft University of Technology, Department of Geosciences and Engineering) rinnakkaisten tutkimusprojektien kanssa.