Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lundström, Mari
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kultapitoisten rikastushiekkojen kestävä hyödyntäminen (GoldTail)
Päätös 319691
Päätöspvm 31.08.2018
Rahoituskausi 01.10.2018 - 30.09.2021
Rahoitus (€) 333 768
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Goldtail-pojektissa tähdätään kohti syanidivapaata ja räätälöityä kullan talteenottoa sekundäärisistä matala-arvoisista rikastushiekoista. Tutkimusprojekti on Aalto-yliopiston (Suomi) ja Witwatersrandin yliopiston (Etelä-Afrikka) yhteistutkimushanke. Tutkimuksen tavoitteena on korkea kullan saanto sekä selektiivinen kullan talteenotto kloridiliuotuksen tai vaihtoehtoisesti ionisten nesteiden tai kaasufaasierotuksen avulla. Projektissa tutkitaan myös kullan talteenottamista 3D-hiilielektrodien pinnalle in-situ. GoldTail projekti rakentaa syanidivapaata ja materiaalitehokasta tulevaisuutta kullan prosessointiin.