Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Illikainen, Mirja
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Kohti rikastushiekkojen hyödyntämistä geopolymeerimateriaaleissa: mineraalien reaktiivisuus, hiilidioksidin varastointi ja raskasmetallien stabilointi
Päätös 319676
Päätöspvm 31.08.2018
Rahoituskausi 01.10.2018 - 30.09.2021
Rahoitus (€) 333 092
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaivosteollisuus tuottaa suuria määriä mineraalisia sivuvirtoja, rikastushiekkoja, joiden hyödyntäminen on vielä vähäistä. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda uutta tietoa, joka mahdollistaa rikastushiekkojen hyödyntämisen arvokkaana raaka-aineena. Hankkeessa tutkitaan rikastushiekkojen soveltuvuutta uudenlaisten betonimateriaalien, geopolymeerien valmistukseen. Geopolymeerien valmistuksessa hyödynnetään rikastushiekkojen mineraalirakennetta ja tiettyjen mineraalien kykyä sitoa ilmakehän hiilidioksidia itseensä. Tavoitteena on materiaali, jonka valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat äärimmäisen pienet ja joka soveltuu myös haitallisten jätevirtojen muuttamiseksi vaarattomaan muotoon.