Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karppinen, Maarit
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe RawMatTERS Finland Infrastructure – RAMI2018
Päätös 319586
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 703 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
RAMI-tutkimusinfrastruktuuri on strategisesti suunniteltu vahvistamaan isäntäorganisaatioidensa (Aalto, GTK ja VTT) ja suomalaisen tutkimusyhteisön osaamista, jotta Suomesta tulisi yksi maailman tutkimusjohtajista epäorgaanisten raaka-aineiden sekä kiertotalouden uusien materiaalien alalla. RAMI valittiin Suomen kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle vuonna 2018. RAMIn ensimmäisinä toimintavuosina se on kehittymässä muutaman Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuslaitteiston muodostamasta infrastuktuurista laajemmaksi alustaksi, joka tarjoaa käyttäjilleen laajan huippulaitteistovalikoiman. Avoin tutkimusinframme tukee vaikuttavuudeltaan suurta tieteellistä tutkimusta Suomessa, Euroopan laajuisesti mm. EIT Raw Materials-yhteisön Networks of Infrastructures-verkostojen kautta, sekä maailmanlaajuisesti kansainvälisten yhteistyökumppaniemme hyödyntäessä RAMIa. Tutkimusyhteisön lisäksi RAMI-infrastruktuuri tarjoaa ainutlaatuisia palveluja teollisuudelle ja muille sidosryhmilleen.