Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tamminen, Timo
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Suomen merentutkimuksen infrastruktuuri FINMARI
Päätös 319490
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 443 100
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI kokoaa kansalliselle tiekartalle 2014-2020 integroidun kokonaisuuden, jossa yhdistyvät 3 merkittävimmän Itämeritutkimusta harjoittavan yliopiston (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi) ja 4 tutkimuslaitoksen (Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus) sekä Arctia Shipping Oy:n toisiaan täydentävät resurssit. FINMARI koostuu kenttäasemaverkostosta, tutkimusaluksista, kokeellisista laboratorioista, kauppalaivojen läpivirtausasemista, mittauspoijuista ja muista autonomisista mittausalustoista sekä uuden sukupolven automatisoidusta Utön ilmakehän ja merentutkimusasemasta. FINMARI muodostaa havaintojen ja kokeellisen tutkimuksen kokonaisuuden, joka perustuu partnerien erityisosaamisen integrointiin yhteisessä kehittämissuunnitelmassa, jonka tavoitteena on ymmärtää meriekosysteemien monitasoisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun syitä merten suojelun pohjaksi.