Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Seppälä, Jukka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe BIOECONOMY Huippuallianssi kestävään biomassan jalostukseen
Päätös 319467
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 1 715 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Siirryttäessä biotalouteen yksi suurimmista haasteista maailmanlaajuisesti on kehittää uusia teknologiaratkaisuja uusiutuvien raakaaineiden jalostukseen. BIOECONOMY allianssi yhdistää Aalto-yliopiston ja VTT:n tieteelliset infrastruktuurit mahdollistaen uudet läpimurrot biotalouden teknologisiin haasteisiin. Tutkimuksen painopistealueina ovat teollinen biotekniikka, kemian prosessitekniikka ja materiaalitekniikka sekä erityisenä osaamisalueena metsäbiomassan jalostaminen korkean teknologian tuotteiksi. Allianssi kattaa koko kehityskaaren molekyylitason huippututkimuksesta, prosessikehitykseen ja uusiin teknologiaratkaisuihin. BIOECONOMY infrastruktuuri tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen tutkimusympäristön, mikä edistää biotalousinnovaatioita sekä suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja uudistumista. Tavoitteena on kansainvälisten tutkimusyhteistöiden ja verkottumisen kehittäminen niin että BIOECONOMY muodostaa osan Eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria ESFRI:tä vuonna 2020.