Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Myllyharju, Johanna
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Infrafrontier Suomi (Infrafrontier FI)
Päätös 319405
Päätöspvm 11.12.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 558 470
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Geenimuunneltuja hiiriä käytetään selvittämään geenien tehtäviä sekä osallisuutta ihmisen sairauksissa. Niillä on tärkeä merkitys myös uusien diagnostiikka- ja hoitomuotojen kehittämisessä. INFRAFRONTIER, Euroopan geenimuunneltujen hiirten analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri, sisältää ”hiiriklinikat”, joissa tehdään GM-hiirten laajamittaisia ominaisuuksien perusanalyysejä sekä ”hiiripankin”, jossa hiirikannat säilytetään nestetyppeen säilöttyinä alkioina tai sukusoluina, ja joista hiiriä toimitetaan tutkijoille tilausten mukaisesti. Hiiristä kerätyt tiedot kootaan avoimeen tietokantaan. EMMA, the European Mouse Mutant Archive, toimii INFRAFRONTIER:in hiiripankkina. INFRAFRONTIER käsittää 22 partneria kaikkiaan 14 maassa. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut EMMA:n suomalainen yksikkö, Biocenter Oulun transgeenisten hiirten ydinpalvelulaboratorio, palvelee suomalaisia tutkijoita sekä välittää Suomessa varastoitavia hiirikantoja tutkijoille maailmanlaajuisesti.