Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laaksonen, Helena
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe FIRI2018 Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS): Tietoarkiston kansallinen datainfrastruktuuri 2024
Päätös 319319
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 2 000 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Opetusministeriön vuonna 1999 perustama Tietoarkisto (FSD) tarjoaa keskitetysti monia tutkimusdatan pitkäaikaissaatavuuden palveluita: datan hoivaamista, säilytystä, pääsyn monenlaiseen tutkimusdataan, tietopalvelua ja datanhallinnan tukea tutkimuksen koko elinkaarelle. FSD on CTS-sertifioitu luotettava tallennuspaikka. C-BoTS projekti valmistaa FSD:tä avoimen tieteen jalkautumiseen tiedeyhteisössä ja odotettuun palveluntarpeen kasvuun, joka tästä seuraa. Projekti tarjoaa monessa mielessä rajoja ylittäviä välineitä, palveluita ja aineistoja. Se luo yhtyeyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin (mm. FAIRdata-kokonaisuuteen, Suomen ERICeihin, CESSDAan, alueellisiin pilviin); useisiin kieliin; ihmistieteiden ulkopuolelle. FSD on sitoutunut vastuulliseen FAIR-periaatteiden noudattamiseen, mikä tukee yhteiskunnan kestävää kehitystä. Projekti toteuttaa FSD:n kansalliselle tiekartalle hyväksyttyä suunnitelmaa.