Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Makarow, Marja
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Biokeskus Suomi
Päätös 319189
Päätöspvm 18.01.2019
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 826 497
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Biokeskus Suomi (BF) perustettiin vuonna 2007 kuuden biokeskusyliopiston (ISY, HY, OY, TAY, TY, ÅA) sopimuksella. BF on ankkuroitunut isäntäyliopistojensa profiileihin ja toteuttaa niiden tutkimusstrategioita. BF valittiin Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2014-2020 kiittävin arvioin. BF edistää huippututkimusta maanlaajuisesti koordinoimalla bioalan tutkimuslaitteistojen kehittämistä ja investointeja, tarjoamalla teknologiapalveluja avoimen saatavuuden periaatteella ja tukemalla tutkimusyhteistyötä, koulutusta, tutkijayhteisön kansainvälistymistä ja tutkimustulosten hyötykäyttöä. BFn kaksitoista biokeskuksissa toimivaa teknologiaalustaa käyttää suurin osa bioalan tutkijoistamme, joista monet ovat yltäneet tieteellisiin läpimurtoihin ja tuottaviin innovaatioihin.