Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kibler, Ewald
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Yrittäjyys ja väestön ikääntyminen
Päätös 318601
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ikääntyvä väestö on yksi tulevien vuosikymmenten suurista yhteiskunnallisista haasteista. Politiikan kannalta tärkeä osa tätä haastetta on tarve pidentää työuria. Vanhemman iän yrittäjyyden edistäminen on yksi lupaava mahdollisuus vaikuttaa työurien pidentymiseen. Tämä tutkimus rakentuu ikääntymisen jatkuvuusteorian pohjalle ja soveltaa sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä pitkittäisen tutkimustiedon analysointiin. Erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat vanhemman iän yrittäjyys, elämänlaatu ja työurien jatkuminen virallista eläkeikää pidemmälle. Näihin vaikuttavina tekijöinä tutkitaan eritoten uravaihdoksiin yli 50-vuotiaana ryhtyvien työ- ja elämänhistoriaa, esim. millaisista taustoista tulevat henkilöt ryhtyvät yrittäjäksi vanhemmalla iällä ja millaisia vaikutuksia tällä uravaihdoksella on heidän elämänlaatuunsa. Lisäksi tutkimusprojekti pureutuu kansallisten ja alueellisten ikärakenteiden merkitykseen yrittäjyydelle ja taloudelliselle kehitykselle.