Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oulasvirta, Antti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos
Päätös 318559
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 560 537
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa luodaan algoritminen perusta käyttöliittymiä suunnitteleville, autonomisille tekoälyagenteille. Päätavoite on ihmisenkaltainen ja sitä parempi kyky suunnitella valikoita, www-sivuja ja muita tavallisia käyttöliittymä esimerkiksi logidataan perustuen. Projekti kehittää vahvistusoppimiseen perustuvan formalismin käyttöliittymäsuunnittelusta, jonka puitteissa keskitytään teknisiin haasteisiin, ml. inverssimallinnukseen, laskennalliseen rationaliteettiin sekä design-optimointiin. Projektissa kehitettyjä menetelmiä käytetään mm. www-sivujen, syöttölaitteiden ja design-työkalujen käytettävyyden kehittämiseksi.