Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyyppä, Juha
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe Itseajaminen lumisessa maastossa
Päätös 318437
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 582 512
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään lumen peittämälle maalle itseajavien autojen paikannus ja kartoitusalgoritmeja. Paikannusalgoritmien tavoitteena on toimia kaupunkioloissa lumisissa ja vaikeissa olosuhteissa. Samalla kehitetään myös itseajavan auton kohteentunnistusmetelmiä käyttäen kehittyneitä uusia sensoreita. Tiedoista on hyötyä kansallisesti, koska tietojen avulla voidaan ennakoida tekniikan rajoituksia ja mahdollisuuksia suomalaiseen yhteiskuntaan tulevassa murroksessa.