Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Myllylä, Teemu
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Veden mittaus aivokudoksesta aivosyövän hoidossa ja neuro-onkologisessa multimodaalisessa magneettikuvauksessa
Päätös 318347
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 485 812
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aivotuumoreiden sädehoidon aikaisen vesi- ja happiradikaalien määrän monitorointiin kudoksessa ei ole olemassa olevaa menetelmää. Tällainen monitorointi mahdollistaisi sädehoidon vaikutusten seuraamisen, sillä happiradikaalien konsentraatio kudoksessa korreloi sädehoidon tehokkuuden kanssa. Aivotuumoreiden sädehoito aiheuttaa muutoksia aivoissa olevan veden määrään, glymfaattisen järjestelmän toimintaan sekä aiheuttaa mahdollisesti myös aivovaurioita. Säteilystä aiheutuvien muutosten vuoksi uusia kuvantamismenetelmiä tarvitaan aivojen tutkimiseen. Tavoitteenamme on kehittää uusi mittausjärjestelmä aivojen kattavaan mittaukseen. Mittausjärjestelmä mahdollistaisi erityisesti vapaiden vesi- ja happiradikaalien määrän sekä glymfaattisen veden virtauksen seurannan aivokudoksessa. Tavoitteet saavutetaan yhdistelemällä turvallisia, toisistaan riippumattomia mittausmenetelmiä. Lisäksi projekti tuottaa uutta teknologiaa sekä uusia työkaluja aivojen sädehoidon kehittämiseksi.