Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Myöhänen, Timo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Prolyylioligopeptidaasi (PREP) - mahdollinen biomarkkeri ja yhteinen lääkekehityskohde useaan hermostoa rappeuttavaan sairauteen?
Päätös 318327
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tau-proteiinin häiriöitynyt toiminta on yhdistetty useisiin hermostoa rappeuttaviin sairauksiin, kuten Alzheimerin tauti (AD) ja muut Taupatiat. Sama ilmiö on mukana myös traumaattisessa aivovauriossa (TBI), jonka jälkiseurauksena AD:n, dementian tai muun hermoston rappeutumisen riski on kasvanut kaksinkertaiseksi. Nykyiset hoidot eivät kykene pysäyttämään tai hidastamaan näiden tautien etenemistä, ja oireita lievittävien lääkehoitojenkin teho on heikko. Olemme havainneet, että prolyylioligopeptidaasi (PREP), jonka toiminta on jo aiemmin yhdistetty Parkinsonin tautiin, estää Tau:ta stabiloivaa fosfataasia, ja PREP-estäjät lisäävät tämän fosfataasin aktiivisuutta. Tämän pohjalta tässä tutkimuksessa on nyt tarkoitus tutkia, voidaanko PREP-estäjillä estää tai hidastaa Tau-proteiinin häiriöitä, ja sitä kautta hidastaa tai estää AD:n etenemistä ja hermoston rappeutumista TBI:n jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään PREP:n mahdollisuudet aikaiseksi biomarkkeriksi näissä sairauksissa.