Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kainulainen, Kimmo
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Pimeä Universumi
Päätös 318319
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 552 059
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kosmologian keskeisimmät ongelmat ovat pimeän aineen ja pimeän energian olemus ja kysymys maailmankaikkeudessa havaittavan materian ja suuren mittakaavan rakenteen alkuperästä. Kaikki nämä kysymykset näyttävät olevan sidoksissa hiukkasfysiikkaan: pimeä aine voi olla uusi raskas hiukkanen ja materian voitto antimateriasta on lähes varmasti seurausta CP-symmetriaa rikkovista kvanttivuorovaikutuksista. Suuren mittakaavan rakenteiden lähtökohtana olivat todennäköisimmin kvanttifluktuaatiot varhaisessa, ylivalonnopeudella laajenevassa maailmankaikkeudessa ja pimeän energian olemus on väistämättä syvästi sidoksissa kvanttiteorian perusrakenteisiin. Silti yhtään näistä ongelmista ei voida selittää hiukkasfysiikan standardimallin puitteissa. Tavoitteenamme on tutkia onko pimeä energia oikea selitys kiihyvälle laajenemiselle ja voidaanko pimeä aine ja materian alkuperä selittää mielekkäissä, jo matalilla energioilla testattavissa olevissa standardimallin laajennuksissa.