Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Partanen, Eino J
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kielen piirteiden havaitsemisen ja kielen oppimisen tukeminen musiikin ja musiikki-interventioiden avulla
Päätös 318311
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 288 502
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pienten lasten ja vanhempien välinen kanssakäyminen on hyvin musikaalista ja lapsille suunnatun hoivapuheen musikaaliset piirteet edesauttavat lapsen kielen piirteiden havaitsemista ja kielen oppimista. Tässä tutkimusprojektissa selvitän musiikkitoiminnan, kuten lapsen kanssa laulamisen tai musiikkileikkien, myönteisiä vaikutuksia kielen oppimiseen. Tutkimuksessa tarkastelen sekä normaalisti kehittyviä lapsia ja vauvoja, mutta myös kielihäiriöriskivauvoja ja -lapsia. Koska nuoret lapset viettävät suurimman osan ajastaan oman huoltajansa seurassa, intervention on osallistettava vanhempia. Tutkimuksessa selvitän kielen piirteiden havaitsemisen ja kielen oppimisen mekanismeja sekä aivojen jännitevastetutkimuksin että neuropsykologisin mentelmin ja kerään aineistoa kahdessa eri pohjoismaassa. Tutkimuksen päätavoite on kehittää yksinkertaisia ja halpoja menetelmia varhaisten kielihäiriöiden kuntoutukseen tukemalla vanhempien ja lasten välistä musiikillista vuorovaikutusta.