Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salojärvi, Jarkko T
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Rauduskoivun funktionaalinen genomiikka
Päätös 318288
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yksi biologian peruskysymyksistä on se miten monimutkaiset ominaisuudet nousevat genomista. Tässä tutkimuksessa muodostamme kartoituspopulaation rauduskoivulle ja käytämme sitä määrittämään perimän lokuksia jotka assosioituvat ominaisuuksiin, jotka on mitattu kontrolloiduissa olosuhteissa. Yhdistettynä tarkkaan toiminnalliseen perimän annotaatioon etsimme lokuksia jotka toimivat avainsäätelytekijöinä metsäpuiden ominaisuuksien kehittymisessä. Erityisesti tutkimme rauduskoivun luonnon variaatiota. Sovellamme lähestymistapaa ensimmäiseksi puun laatuun liittyvien lokuksien määrittämiseen.