Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Juuti, Jari
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Biomateriaali pohjaiset sähkömekaaniset muuntimet
Päätös 318203
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 292 397
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan ja kehitetään biomateriaaleihin perustuvia pietsosähköisiä komposiitti materiaaleja ja niiden hyödyntämistä sähkömekaanisissa antureissa ja energiakeräimissä. Tutkimuksessa hyödynnetään biomateriaaleihin toteutettuja erilaisia toiminnallisia gradientteja joiden vaikutus niiden mekaanisiin, sähköisiin ja sähkömekaanisiin ominaisuuksiin mitataan, analysoidaan ja mallinnetaan. Projektin tavoitteena on tuottaa integroitavissa olevia uusia funktionaalisia anturimateriaaleja jotka kestävät suuria venytyksiä ja jännityksiä erityisesti puettavan elektroniikan sovelluksia silmällä pitäen. Tutkimus tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston ja Linköpingin yliopiston tutkimusryhmien (Ruotsi) välillä sisältäen kansainvälistä tutkijavaihtoa.