Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tulkki, Jukka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Valon massa-aaltoteoria: teorian ja tietokonemallien soveltaminen nkokeiden suunnitteluun
Päätös 318197
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 238 153
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Public description in Finnish or Swedish Hankkeessa tutkitaan valon massa-aaltoteoriaa, joka on erikoisen suhteellisuusteorian kovarianssiehdon täyttämä kuvaustapa valoaallolle häviöttömässä tai lähes häviöttömässä aineessa eli kansanomaisemmin läpinäkyvässä kiteessä. ENG ryhmä on julkaissut kuluvana vuonna Physical review julkaisusarjassa osoittanut että kovarianssivaatimuksen takia läpinäkyvässä aineessa etenevä valo on kentän ja aineen kytketty tila, joka kuljettaa mukanaan todellista atomitiheysaallon muodostamaa massaa. Projektin tavoitteena on yleistää teoriaa ja siihen perustuvaa tietokonemallia dispersiivisiin ja häviöllisiin väliaineisiin sekä nesteille ja kaasuille. Tietokonesiimulaatioin pyritään selvittämään mahdollisia koejärjestelyjä massatiheysaallon kokeelliseksi havaitsemiseksi. Projektissa tutkitaan myös valon aiheuttaman massa-aallon mahdollisia teknologiasovellutuksia.