Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Niemi, Kreeta
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Oppimisen itsesäätely ja luokkahuonedialogi avoimissa oppimisympäristöissä: Haasteet, mahdollisuudet ja tukeminen
Päätös 318077
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 232 426
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten avoimissa oppimisympäristöissä voidaan tukea sekä opetuskeskusteluja että oppimisen itsesäätelyä ja tätä kautta tehokasta oppimisvuorovaikutusta. Tutkimusaineisto kerätään alakoulun luokkahuonevuorovaikutuksesta avoimissa oppimisympäristöissä, ensin luonnollisena aineistona ja sitten pedagogisen intervention kautta. Tutkimuksen tavoitteena on myös kehittää systemaattinen koodausmalli ryhmien vuorovaikutuksen analysoimiseen.