Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Putaala, Jukka
Organisaatio Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tutkimusaihe Nuorten aivoinfarktin patogeneesi, ennuste ja sosioekonomiset seuraukset
Päätös 318075
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 240 566
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vuosittain noin 1,3 miljoonaa henkilöä maailmanlaajuisesti saa aivoinfarktin nuorena eli alle 50-vuotiaana. Nuorten aivoinfarktin ilmaantuvuus on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Nuoret aivoinfarktipotilaat ovat suuressa ennenaikaisen kuoleman, uusivan aivohalvauksen sekä sydän- ja verisuonitapahtumien vaarassa, ja usein tauti johtaa toiminta- ja työkyvyn alenemaan ja jopa pysyvään laitoshoidon tarpeeseen. Vaikka äskeiset tutkimukset ovat osoittaneet perinteisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden olevan yleisiä näillä potilailla, jopa puolella aivoinfarktin aiheuttajaa ei saada selville. Myös oireettoman aivoverisuonisairauden on havaittu olevan yleistä nuorilla potilailla. Tutkimuksemme selvittää nuorilla aivoinfarktipotilailla sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden assosiaatiota, sekundaariprevention toteutumista, työhönpaluuta ja sosioekonomisia seurauksia, oireettoman aivovaltimosairauden etenemistä sekä salasyntyisen aivoinfarktin riskitekijöitä ja mekanismeja.