Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Suhonen, Jouni
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Ydinteoriaa fundamentaalin fysiikan tarpeisiin
Päätös 318043
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 534 047
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään moderneja ytimen monihiukkasmenetelmiä, joita sovelletaan erilaisiin neutriinoihin ja pimeään aineeseen liittyviin ongelmiin. Monihiukkasmenetelmät perustuvat tiheysfunktionaaliteoriaan ja iteratiivisiin lineaarisen vasteen teorioihin. Monihiukkasmenetelmien sovellukset koskevat beetahajoamisten nopeuksia ja electronispektrejä, kaksoisbeetahajoamisia, ydinastrofysiikkaa, varauksenvaihtoreaktioita, pimeän aineen suoraa havainnointia ja ytimen myonisieppausta. Projektin laskelmat auttavat neutriinon perusominaisuuksien (massa ja sen hierarkia) selvittämisessä, aksiaalisen heikon virran vomakkuuden tutkimuksessa (beetahajoamisen ja myonisieppauksen kautta), reaktoriantineutriinoanomalian selvittelyssä, pimeän aineen ja harvinaisten hajoamisten kokeissa esiintyvien epäpuhtauksien kartoittamisessa, varauksenvaihtoreaktioiden tulosten selittämisessä sekä suurten xenon-pohjaisten pimeän aineen kokeiden ns. neutriinolattiaan liittyvien ongelmien ratkaisussa.