Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rautajoki, Hanna
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Eurooppalaiset solidariteetit murroksessa: Identifikaatiot episteemisen hallinnan keinona Euroopan Parlamentin politiikkakeskustelussa
Päätös 318008
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 24 483
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sosiologinen uusinstitutionalismi selittää maailman kansallisvaltioiden politiikkamallien samanlaisuutta modernin maailmankulttuurin arvoilla, jotka tähtäävät mm. rationaalisuuteen ja tieteelliseen kehitykseen. Projektini kyseenalaistaa tämän tavoitteisiin ja keinoihin nojaavan selityksen liian yksinkertaisena ja täydentää teoriaa kiinnittämällä huomion identifikaatioiden merkitykseen poliittisessa retoriikkassa. Myös toimijaidentiteetit ja niiden varaan rakennetut keskinäissuhteet sisältävät normatiivisia järjestyksiä, joiden avulla voidaan ohjata hallintaprosessia. Tutkimukseni pohjaa episteemisen hallinnan teoriaaan, joka tarkastelee politiikkamalien leviämistä paikallisen argumentaation tasolla. Jalostan teoriaa eteenpäin osoittamalla kuinka identifikaatiot toimivat poliittisen retoriikan voimavarana ja suostuttelukeinoina. Tutkin identifikaatioita kulttuurisen jäsenkategorisoinnin välineistöllä liitoksistaan kuohuvan Euroopan Unionin neljässä erilaisessa politiikkakeskusteluissa.