Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ehrnström-Fuentes, Maria
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Organisering från gräsrötterma - territoriala rörelser och deras roll i skapandet av en hållbar framtid
Päätös 317910
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 282 081
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Det här projektet utforskar vilka motivationsfaktorer, organisationsformer och maktkonfigurationer ligger som grund för platsbaserade gräsrotsrörelser som uppkommit för att motverka lokala och globala miljöutmaningar. Med hjälp av insikter från rörelser som uppkomit bland ursprungsbefolkningar och omställningsrörelser introducerar projektet konceptet territoriala rörelser som en distinkt form av sociala rörelser, där medlemmarnas relation till platsen där de verkar spelar en viktig roll i hur rörelsen är organiserad. Projektet utför fyra fallstudier i Chile och i Finland (både ursprungs- och omställningsrörelser) för att söka svar på frågan om hur dessa organisationsformer kan bidra till en positiv förändring och fungerande hållbara lösningar på lokalt plan. Resultaten förväntas sammanföra rörelser i olika lokaliteter, sammankoppla olika kunskapsformer, och skapa plattformer för lokalsamhällen och beslutsfattare för att bygga egna gräsrotsinitiativ också på andra platser.