Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Bobacka, Johan
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Ny signalöverföringsprincip som möjliggör jondetektering med hög precision (PRECISE)
Päätös 317829
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 490 479
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Detta forskningsprojekt undersöker en ny signalöverföringsmetod för jonselektiva elektroder med fast kontakt. Målet är att förstärka den analytiska signalen för att förbättra precisionen vid detektering av joner. Denna forskning är speciellt relevant för tillämpningar där små koncentrationsskillnader är av intresse, såsom inom klinisk analys. Forskningen utförs vid Åbo Akademi i samarbete med forskare från Schweiz och USA.