Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Honkala, Karoliina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Biomassasta saatujen polyolien katalyyttinen ja elektrokatalyyttinen hapetus nesteen ja kiinteän välisellä rajapinnalla
Päätös 317739
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 486 492
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Valikoituvuuden ymmärtäminen katalyyttisissä reaktioissa on keskeistä biomassapohjaisten raaka-ainevarantojen hyödyntämisessä ja mahdollista tehokkaampien ja vähemmän hyödyttämättömiä sivutuotteita tuottavien katalyyttimateriaalien valmistamisessa. Tässä laskennallisessa projektissa keskitytään valikoivaan heterogeeniseen ja elektrokatalyyttiseen polyalkoholien hapettamiseen metallikatalyytin ja liottimen välisellä rajapinnalla. Tutkimusmenetelminä käytetään tiheyfunktionaaliteorialaskuja, mikrokinetiikka-analyysejä ja kineettisiä Monte Carlo simulaatioita. Alkeisaskeleiden ja reaktio-olosuhteiden merkityksen atomitason ymmärryksen avulla etsitään avainparametrejä, jotka kontrolloivat aktiivisuutta ja valikoituvuutta hapetusreaktioissa ja joiden avulla voidaan kehittää parempia katalyyttimateriaaleja.