Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Asfaw, Solomon
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Tutkimus biofyysisten rajoitteiden mahdollisista vaikutuksista siirtymisessä (or siirtymässä) puhtaaseen ja kestävästi toimivaan energiajärjestelmään
Päätös 317681
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 536 462
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Muutos kestävästi toimivaan energiajärjestelmään on välttämättömyys turvallisen elinympäristön varmistamiseksi. Yksi tunnistetuista ratkaisuista on täysin uusiutuviin perustuva energiajärjestelmä, mikäli tämä on mahdollista toteuttaa tarvittavien raaka-aineiden saatavuuden osalta. Harvinaiset raaka-aineet voivat rajoittaa joidenkin teknologioiden roolia, ja toisaalta tarvittavien raaka-aineiden lisätuotanto voi vaikuttaa mahdollisuuteen siirtyä täysin uusiutuviin perustuvaan energiajärjestelmään. Tämän vuoksi raaka-aineiden ja materiaalien tarpeen selvittäminen on erittäin tärkeää soveltuvien teknisten ratkaisujen ja politiikkatoimenpiteiden määrittämiseksi. Tämä tutkimushanke selvittää energiajärjestelmän muutoksesta aiheutuvia raaka-ainetarpeita mahdollisten pullonkaulaefektien välttämiseksi. Lisäksi hankkeessa tullaan tarkastelemaan raaka-aineiden lisääntyvään tarpeeseen liittyvää kestävyysongelmaa tarkastelemalla eri ratkaisuihin liittyvää energian nettosaantoa järjestelmätasolla.