Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Bennis, Mehdi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Kohti massiivisia, matalan latenssi- ja ennakoivia langattomia verkkoja
Päätös 317669
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 412 030
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Toisaalta nykyiset verkot ovat reagoivia ja suunnattu läpimenon maksimointiin, joka viittaa latenssiin, luotettavuuteen tai skaalautuvuuteen. Toisaalta resurssienhallinta on keskittynyt keskitetysti hallinnoituihin homogeenisiin verkkoihin, joita ei voida soveltaa tuleviin laajoihin heterogeenisiin verkkoihin. Tämän projektin päätavoite on kehittää kokonaisvaltainen kehys, joka hyödyntää konteksti-informaatiota yhdessä viimeaikaisten säilytys- ja reuna- / summatietojen edistymisen kanssa massiivisten, matalan latenssin ja proaktiivisten langattomien verkkojen teoreettisten ja algoritmisten perustusten määrittelemiseksi, parannuksia verrattuna nykyisiin verkkoihin.