Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Männistö, Tomi M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ohjelmistokehitys äärimmäisen skaalatun jatkuvan kokeilun avulla
Päätös 317657
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 587 705
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ohjelmistokehityksessä käyttäjiltä kerätään valtavasti tietoja siitä, miten ohjelmistosovellusta käytetään. Tietoja käytetään ymmärtämään, millaisista ominaisuuksista on hyötyä käyttäjille. Esimerkiksi antamalla eri käyttäjäryhmille eri versio ohjelmasta on kerätyn datan avulla mahdollista analysoida, kumpi versioista on käyttäjille hyödyllisempi. Tällaisten kokeiden määrä on käytännössä lisääntynyt nopeasti ja eräät yritykset suorittavat jo satoja kokeita samanaikaisesti sekä kymmeniä tuhansia vuosittain. Lähestymistapamme, Extreme Continuous Experimentation, pyrkii mahdollistamaan erittäin suuren kokeiden määrän. Pyrimme teoreettisesti koviin tuloksiin, jotka muodostavat pohjan kokeilun automatisoinille, eli uusien kokeiden suorittamiselle ilman jatkuvaa ihmisen osallistumista. Automaatio avaa uusia keinoja luoville koegeneraattoreille, jotka voivat kokeilla sellaisia ominaisuuskonfiguraatioita, joita suunnittelijatkaan eivät ole pohtineet.