Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Wickström, Sara
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tuman mekaaninen stressivaste ja adaptaatio
Päätös 317597
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tumaa ympäröivä lamina on proteiiniverkosto joka toimii signaalien välittäjänä sytöplasman ja tuman välillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada perustavanlaatuisesti uudenlainen mekanistinen käsitys tuman, laminan ja DNAn välisistä mekaanisista vuorovaikutuksista . Yhdistämme erilaisia tutkimusmenetelmiä in vivo malleista solujen mekaaniseen manipulaatioon, genomisekvenoiintin. Käyttäen näitä innovatiivisia lähestymistapoja tulemme samaan merkittävää uuttaa tietoa tuman ja kromatiinin vuorovaikutuksesta ja niiden roolista kudosvaurioissa ja kudosten vanhemisessa.