Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tallavaara, Miikka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ihmisen populaatiodynamiikka Afrikassa 130 000 - 10 000 vuotta sitten
Päätös 317567
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 263 075
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissani mallinnan nykyihmisen populaatiodynamiikkaa Afrikassa 130 000–10 000 vuotta sitten. Arkeologisten ja geneettisten menetelmien avulla pitkän aikavälin populaatiodynamiikka ei ole mahdollista rekonstruoida ajallisesti ja alueellisesti kyllin tarkasti. Siksi tämä projekti hyödyntää uudenlaista menetelmää, jossa etnografisen aineiston pohjalta luodaan malli ilmaston vaikutuksesta metsästäjä-keräilijöiden väentiheyteen. Yhdessä Afrikan muinaisilmastoa kuvaavan aineiston avulla tällä mallilla simuloidaan muutoksia ihmispopulaatioiden koossa ja levinnässä. Suuri osa geneettisestä monimuotoisuudestamme sekä nykyihmisille tyypillisistä käyttäytymispiirteistä muotoutui pääosin ennen lajimme levittäytymistä Afrikan ulkopuolelle. Koska pitkän aikavälin populaatiodynamiikalla on merkittävä rooli lajien evoluutiossa, hankkeeni tuottama tieto varhaisten ihmispopulaatioiden dynamiikasta Afrikassa on tärkeää lajimme biologisen ja kulttuurisen evoluution ymmärtämiseksi.