Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kivipelto, Miia Karita
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe World Wide FINGER (WW-FINGERS): Muistisairauksien ehkäisyn työkalut
Päätös 317465
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Muistisairauksien ja Alzheimerin taudin ennaltaehkäisy on merkittävä kansainvälinen haaste. Finnish Geriatric Intervention Study to prevent cognitive impairment and disability (FINGER) on ensimmäinen laaja tutkimus, joka on osoittanut, että monitahoisella elintapainterventiolla voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Uudessa World Wide FINGERS (WW-FINGERS)-verkostossa FINGER-tutkimuksen mallia hyödynnetään ja testataan eri ihmisryhmissä ja maissa. Tavoitteena on: 1) Kehittää muistisairauksia ennustavia malleja 2) Mallien avulla valita osallistujia WW-FINGERS-tutkimuksiin 3) Toteuttaa WW-FINGERS-tutkimusten yhteisanalyysejä 4) Selvittää ketkä hyötyvät elintapainterventiosta eniten 5) Liittää FINGER-elintapainterventiomalli osaksi kansainvälistä lääketutkimusyhteistyötä Monitahoisen elintapaintervention tehoa muistisairauksien ehkäisyssä on tutkittu vasta vähän. Tulokset tuottavat arvokasta tietoa päätöksentekoon ja suosituksiin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi.