Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Alava, Mikko
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Fluktuaatiot murtumisessa
Päätös 317464
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 494 374
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tilastollisen fysiikan uusimpia edistysaskeleita sovelletaan hitaan särönkasvun ymmärtämiseen. Tuloksilla voidaan kuvata materiaaleja muutamalla karkeistetulla parametrilla, ja niiden kautta voidaan ymmärtää kattavasti ajastariippuva murtomekaniikka ja materiaalien elinajan vaihtelu näytteestä toiseen. Tuloksilla on erittäin merkittäviä sovelluksia materiaalien suunnittelussa ja murtomekaniikassa.