Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koskinen-Sandberg, Paula
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Hyvinvointivaltiota uusliberalisoimassa: ideologia, institutionaaliset toimijat ja sukupuolittuneet työmarkkinat
Päätös 317448
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 26 764
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vuoden 2008 talouskriisi tarjosi institutionaalisille toimijoille tilaisuuden muotoilla ja implementoida uusliberaaleja työmarkkinauudistuksia, kuten Kilpailukykysopimus, SOTE-uudistus ja työmarkkinajärjestelmän muutos kohti paikallista sopimista. Näillä muutoksilla on selkeitä vaikutuksia etenkin suomalaisilla työmarkkinoilla työskenteleville naisille, joista monet työskentelevät nyt jatkuvan leikkaus-ja tehostamisuhan alla olevissa hyvinvointivaltion tehtävissä. Tutkimushanke hyödyntää enimmäkseen laadullista aineistoa, joka koostuu dokumenteista, lausunnoista ja lehdistötiedotteista, haastatteluista ja media-aineistosta. Lisäksi tutkimus hyödyntää kuvailevaa tilastoaineistoa politiikan vaikutusten hahmottamiseen. Metodologiana hyödynnetään narratiivista lähestymistapaa, jossa paikannetaan tapahtumien lähtökohta, keskeiset tapahtumat, toimijat, tapahtumia yhdistävät prosessit, taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset arvot, poliittiset tavoitteet sekä tapahtumien lopputulema.