Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Xiao, Yu
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe DataFog: Datalähtöinen alusta kapasiteetin ja resurssien hallintaan ajoneuvojen sumulaskennassa
Päätös 317432
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 412 327
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Esineiden internet sovellettuna autoihin parantaa autoilukokemusta ja ohjaa ajoneuvosovellusten kehitystä kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa liikennettä. Tämä projekti keskittyy ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät kustannustehokkaiden sumulaskentapalveluiden tarjoamiseen joukkoistamista ja älykästä sensorifuusiota hyödyntäville data-insentiivisille ajoneuvosovelluksille. Esittämämme ratkaisu näihin haasteisiin on ajoneuvojen sumulaskenta, missä laskentaresurssit sijoitetaan mobiiliverkkojen reunalle ja ennalta-arvattavia reittejä liikkuviin kaupallisiin ajoneuvoihin kuten busseihin ja takseihin. Tämän projektin tavoite on kehittää datalähtöinen alusta tehokkaaseen kapasiteetin ja resurssien hallintaan ajoneuvojen sumulaskennassa. Projektin kaavaillut tulokset tuottavat uusia näkökulmia ajoneuvojen sumulaskennan suunnittelusta, kehityksestä ja käyttöönotosta.