Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Virtanen, Annele
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Vesifaasin kemian rooli orgaanisen aerosolin muodostumisessa ja muuntumissa Boreaalisella alueella
Päätös 317373
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 391 562
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa tutkimme miten vuorovaikutus vesihöyryn kanssa sekä ali- ja supersaturaatio-olosuhteissa muuttaa ilmakehän orgaanisen aerosolin määrää, koostumusta sekä ilmakehän kannalta relevantteja ominaisuuksia. Teemme kokeita sekä laboratoriossa että kentällä keskittyen etenkin boreaaliseen alueeseen. Hankkeen tuottama tieto on keskeistä kun halutaan ymmärtää orgaanisen aerosolin muutuntaa. Tutkimuksessa käytämme kehittyneitä massaspektrometrian menetelmiäja muita uusimpia aerosolikarakterisointimenetelmiä saavuttaaksemme hankkeen lopullisen päämäärän joka on ensimmäinen kokonaisvaltainen globaalimalleihin sopiva parametrisointi ilmakehän orgaanisen aineksen vesifaasin prosesseista.