Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Therman, Bo Sebastian
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusaihe YEAH-tutkimus – Hoitoon hakeutuneiden nuorten psyykkiset oireet ja voimavarat mielenterveyden ennustajina
Päätös 317363
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 260 068
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tavoitteenamme on tunnistaa, mihin epätavallisiin kokemuksiin ja psykiatrisiin oireisiin liittyy kohonnut riski vakaville mielenterveyshäiriöille – erityisesti psykooseille. On tärkeää saada luotettavia kyselymenetelmiä, jotka ovat kustannustehokkaita ensiasteen seulonnassa, ja joiden perusteella voidaan ohjata tarkempiin tutkimuksiin ja kohdennettuun hoitoon. Olemassa oleviin psykoosiriskiin kohdistuvat kyselyt ovat kuitenkin sisällöltään suppeita, aikuisille kohdennettuja, eikä niiden ennustearvoa ole riittävästi tutkittu. Siksi keräämme tässä hankkeessa uuden suomalaisen tutkimusaineiston kolmessa sairaanhoitopiirissä psykiatriseen hoitoon hakeutuneiden, mutta muuten valikoitumattomien nuorten joukossa. Tarkastelemme kattavien kansallisia terveysrekistereitä käyttäen, kuinka hyvin uusien menetelmiemme avulla esiin tulleet kokemukset ja oireet ennustavat osallistujien mielenterveyttä lähivuosina.