Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hannukainen, Jarna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Sokeriaineenvaihdunnan systeeminen mallitus tyypin 2 diabeteksessä aivojen, suoliston ja perifeeristen kudosten kesken - liikunnan terveysvaikutukset (CROSSYS)
Päätös 317332
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lihavuus ja insuliiniresistenssi ovat maailmanlaajuisia terveysongelmia aiheuttaen huomattavia taloudellisia kustannuksia. Lihavuus heikentää myös kognitiivista suorituskykyä, mikä edelleen lisää terveydenhuollon, yhteiskunnan sekä kansantalouden haasteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on prekliinistä ja kliinistä tutkimusta sekä tilastollista mallinnusta yhdistämällä selvittää aivojen, perifeeristen kudosten sekä suoliston mikrobiston välistä vuorovaikutusta koko kehon sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä. Lisäksi löydösten perusteella kehitetään riskiprofilointia, jonka avulla pyritään tunnistamaan henkilöt joille liikuntaharjoittelusta olisi erityistä hyötyä insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä. Tutkimus toteutetaan eläimillä sekä lihavuuden ja insuliiniresistenssin suhteen eroavilla identtisillä ihmiskaksosilla, jotka osallistuvat liikuntainterventioon. Aivoja, suolistoa sekä perifeerisiä kudoksia tutkitaan PET, MRI, fMRI ja MRS menetelmillä.