Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karttunen, Antti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Metallioksidien lämmönjohtavuuden säätäminen atomitasolla (ATOM-THERMOX)
Päätös 317273
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 447 128
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Muokkaamalla materiaalien lämmönjohtavuutta atomitasolla pystytään luomaan uusia materiaaliratkaisuja esimerkiksi energiasektorin tarpeita varten. Uusia energiamateriaaleja tarvitaan mm. energiantuotannossa ja teollisuudessa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen. Termosähköiset materiaalit mahdollistavat hukkalämmön muuntamisen suoraan sähköenergiaksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) kehittää uusia kvanttikemiallisia laskentamenetelmiä termosähköisten oksidimateriaalien lämmönjohtavuuden tutkimiseksi, 2) hyödyntää näitä menetelmiä uusien termosähköisten materiaalien räätälöinnissä ja 3) suunnitella optimaaliset materiaalikoostumukset ja niiden valmistusprosessit käytännön tasolla yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.