Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rissanen, Kari Tapani
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Haloniumsupramolekyylikemia: Uudet molekyylikoneet ja nanoreaktorit
Päätös 317259
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 582 340
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa valmistetaan ja tutkitaan uusia molekyylikoneita ja nanokapseleita jotka perustuvat [N-I+-N] halogeenisidokseen. Valmistetut molekyylikoneet (katenaanit ja rotaksaanit) ja nanokapselit sisältävät erittäin reaktiivisia iodonium-kationeita. Iodonium-kationit toimivat reagensseina orgaanisen kemian reaktioissa, joten yhdistämällä koneenkaltainen toiminta tai kapselin suojattu sisätila saadaan aikaan kokonaan uudenlaisia kemiallisia reaktioita tai olemassa olevia reaktioita voidaan hallita uudella tavalla. Valmistettujen molekyylikoneiden ja molekyylikapselien rakenteita ja niiden mahdollisesti aikaansaamia uusia reaktiota tutkitaan projektissa uusimpien kemian rakenne- ja synteesimenetelmien avulla. Tutkimus avaa supramolekyylikemian tutkimusalaan kokonaan uuden tutkimusalueen, jota voidaan kutsua nimellä haloniumsupramolekyylikemia.