Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vanhatalo, Jarno P
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Moniulotteiset gaussiset prosessit lajilevinneisyyden hierarkisessa mallintamisessa
Päätös 317255
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 732
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lajillevinneisyysmallit kuvaavat lajien riippuvutta ympäristöstä. Nämä mallit ovat oleellinen osa ekologian tutkimusta ja niitä käytetään esimerkiksi lajien elinympäristön tutkimuksessa, luonnonsuojelualueiden ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustamisessa. Johtavat lajilevinneisyysmallit ovat monilajimalleja. Tässä projektissa kehitetään semiparametrisia monilajimalleja. Yleisesti oleellinen puute lajilevinneisyysmalleissa on, että niillä voi analysoida vain kartoitusaneistoja, jotka eivät yleensä kata kaikkia kiinnostuksen kohteena olevia ympäristömuuttujia. Tässä työssä kehitämme menetelmiä myös muiden informaatiolähteiden hyödyntämiseen. Tällöin mallien ennustekyky paranee, koska aineistossa olevien ympäristömuuttujien kattavuus laajenee. Kehitämme myös tietokoneohjelmiston, jolla näitä malleja voi helposti käyttää.