Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö van Leeuwen, Robert
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Nya metoder i kvantmekanisk mångkroppsteori
Päätös 317139
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 468 863
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Detta projekt har som mål att utveckla nya metoder för att studera system med många växelverkande partiklar. Viktiga tillämpningar finns inom elektroners rörelse i molekyler både i och ur jämvikt, till exempel elektroners reaktion på starka laserpulser i molekyler eller kristaller. Många tidigare studier har förlitat sig på metoder där växelverkan mellan partiklarna har beskrivits genom störningsräkning inom mångkroppteorin. Metoden är väldigt framgånsrik, men har svårt att beskriva vissa viktiga situationer. Vårt mål är därför att utveckla nya metoder som kommer att lösa de existerande problemen i teorin. De nya teknikerna kommer att implementeras i nya numeriska datorprogram för att studera egenskaper hos material som förut inte var tillgängliga inom teorin. Typiska applikationer kommer involvera beräkningar av spektroskopiska egenskaper.